kontakt Facebook

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

 

Co to je Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK)?

Integrovaný dopravní systém zatím funguje v okolí Českých Budějovic a jeho princip spočívá v možnosti zakoupení si cenově zvýhodněné předplatní jízdenky na 7, 30 nebo 90 dní. Jízdenka platí ve vlacích a linkových autobusech vybraných smluvních dopravců. Navíc je možné tuto jízdenku koupit i ve variantě zahrnující MHD v Českých Budějovicích. V rámci zvolené časové platnosti a zakoupených zón je možné u zaintegrovaných dopravců cestovat libovolně bez omezení počtu jízd. 

 

Výhody cestování v IDS JK:

  • Ušetříte – s časovou předplatní jízdenkou ušetříte při pravidelném dojíždění,

  • Hned jste odbaveni – pouze ukážete řidiči či průvodčímu platnou jízdenku a průkaz IDS JK, nemusíte hledat drobné, čekat ve frontě u pokladen a hned nastoupíte do autobusu/vlaku,

  • Máte více spojů po městě – po katastru města České Budějovice budete moci využívat i linkové autobusy a vlaky,
  • Dostanete se rychle a pohodlně v rámci regionu – součástí IDS JK jsou i rychlíky v úseku České Budějovice - Zliv a také expresní vlaky v úseku České Budějovice - Velešín.

 

Zónový tarif

Území IDS JK je rozděleno na tarifní zóny, každá zóna zahrnuje jednu anebo více obcí. Oblast města České Budějovice spolu s okolními obcemi, kam zajíždí MHD ČB, se skládá ze zón 100+101, přičemž zóna 101 je pouze pro linkové autobusy a vlaky, zatímco zóna 100 je pro MHD. Cestující, kteří mají zakoupenou předplatní časovou jízdenku MHD České Budějovice nebo jízdenku IDS JK na zónu 100, mohou bezplatně cestovat v rámci této oblasti i zaintegrovanými linkovými autobusy a vlaky.Koordinátor IDS JK

Přípravu a provoz IDS JK má na starosti JIKORD, s. r. o., Jihočeský koordinátor dopravy, organizace zřizovaná Jihočeským krajem, jejíž hlavním cílem je zajištění dopravní obsluhy území Jihočeského kraje.