kontakt Facebook

CENTRÁLNÍ DISPEČINK IDS JK

K datu 1. 9. 2018 byl zřízen Centrální dispečink Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje. Projekt byl financován díky prostředkům Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a kofinancován Jihočeským krajem. Realizace projektu započala v lednu 2018 vyhlášením výběrového řízení na dodavatele softwaru dispečinku – vítězným dodavatelem se stala firma T-MAPY spol. s.r.o. Dne 28. 8. 2018 proběhlo dodání finálního produktu.

Hlavním cílem realizace společného dispečinku je sledování a koordinace jednotlivých dopravců v systému IDS JK, které bude sloužit k dodržování garantovaných návazností spojů, řešení mimořádných situací a informování cestujících o aktuálním provozu. Pro koordinátora dispečink poslouží jako nástroj k analyzování a optimalizaci veřejné dopravy.

V současné fázi probíhá pilotní provoz, s postupným vybavováním vozidel dopravců moderními technologiemi se budou do systému zapojovat další vozidla. Provoz dispečinku povede ke zkvalitnění dopravních služeb v IDS JK a pevně věříme, že mimo jiné dojde k vyšší oblibě veřejné hromadné dopravy a k získání dalších cestujících využívajících IDS JK.

Součástí systému je webová aplikace pro veřejnost, pomocí které si cestující může vyhledat spoj, na který čeká, a okamžitě ví, kde se vozidlo nachází. Její pilotní provoz najdete ZDE.

V blízké budoucnosti plánujeme zpřístupnění polohových informací o všech vozidlech smluvních dopravců (mimo Dopravního podniku města České Budějovice) v území IDS JK.

Zároveň plánujeme spustit provoz call centra, kde Vám naši pracovníci zodpoví informace týkající se jízdních řádů, tarifu IDS JK i aktuální situace v dopravě (zpoždění spojů). O zahájení provozu call centra budou cestující včas informováni.

dispecink.JPGPopis řádného fungování Centrálního dispečinku IDS JK:

Řádným provozem Centrálního systému dispečinku IDS JK se rozumí takový provoz, který zajistí přínosy, pro které je systém pořízen a provozován. Těmito přínosy a základními funkcemi jsou: 

1. Průběžné sledování polohy vozidel veřejné dopravy přímým sledováním polohových informací z vozidel.

2. Automatické sledování zpoždění vozidel ve vztahu k jízdním řádům.

3. Vyhodnocení možných ohrožení garance návazností, řešení mimořádností v dopravě.

4. Informování veřejnosti o aktuálním stavu provozu pomocí webové aplikace.

5. Kontrola podmínek provozu vycházejících ze závazku veřejné služby v přepravě cestujících.