kontakt Facebook

OD 1. ZÁŘÍ VÝRAZNĚ LEVNĚJI - KUPONY JIŽ V PRODEJI

Od 23. srpna 2018 je již možné na předprodejních místech zakoupit předplatní časové kupony IDS Jihočeského kraje dle nových cen s platností od 1. září 2018, které reflektují zavedení slev jízdného stanovených Výměrem Ministerstva financí č. 02/2018 a změnu Tarifu jízdného MHD Dopravního podniku města České Budějovice.

Nově tak mohou v železniční a příměstské autobusové dopravě všichni cestující ve věku od 6 do 18 let a starší 65 let, stejně jako žáci a studenti od 18 do 26 let cestovat pouze za 25 % plného jízdného. V MHD České Budějovice se při splnění stanovených podmínek zavádí bezplatná přeprava cestujících ve věku od 6 do 15 let včetně a cestujících starších 65 let.

Cestujícím dotčených kategorií proto doporučujeme v období letních prázdnin nákup kuponů IDS JK s kratší časovou platností. Již zakoupené kupony ve starých cenách budou platné i po 1. září 2018, ale jejich neprojetou část nepůjde vrátit.