kontakt Facebook

Centrální dispečink IDS JK - Českobudějovicko

V rámci zlepšní kvality řízení systému veřejné dopravy se JIKORD uchází v rámci IROP o dotaci na vybudování Centrálního dispečinku IDS.  

 cent-disp.jpg

Centrální dispečink IDS Jihočeského kraje pro oblast Českobudějovicka

Společnost JIKORD se uchází v rámci 51. výzvy IROP o využití evropských prostředků  pro zřízení Centrálního dispečinku IDS Českobudějovicka. Projekt má být realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice v rozsahu širší českobudějovické aglomerace zapojené do IDS Celkové náklady činí 2,45 mil.Kč, z toho  367 000 Kč poskytne Jihočeský  kraj formou kofinancování projektu.

Základní funkčností centrálního dispečinku je:

-        průběžné sledování polohy vozidel veřejné dopravy v IDS od všech dopravců (ať již přímým sledování polohových informací z vozidel a podřízených systémů dispečinků jednotlivých dopravců, nebo přejímáním těchto informací ze systémů železnice o poloze vlaků všech dopravců v rámci obsluhovaného území),

-        automatické sledování zpoždění vozidel a vlaků ve vztahu k jízdnímu řádu,

-        vyhodnocení ohrožení přestupních návazností - v tomto případě odesílá automaticky dispečerům dopravců (v případě veřejné linkové dopravy tak může činit přímo vozidlům) požadavky na čekání nebo zrušení čekání na návazný spoj,

-        v případě závažných situací hrozících rozbití dalších návazností spojů upozornění příslušného dispečera na nutnost manuálního zásahu (např. vypravení operativního záložního vozidla),

-        existující data v systému budou prostřednictvím webové aplikace na stránkách JIKORD k dispozici cestující veřejnosti.

Ve spolupráci s Jednotným systémem dopravních informací (dále jen a dispečerským pracovištěm SUS Jihočeského kraje bude možno informovat bezprostředně o nahodilých stavech (např. odklonech v případě neprůjezdných komunikací) a řešit další mimořádné situace v železniční i autobusové dopravě.

Zavedení systému je plánováno od 1. srpna 2018 a výhledově se počítá s jeho rozšířením na celé území Jihočeského kraje.