kontakt Facebook

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje

 

Co to je Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK)?

Princip integrovaného dopravního systému v okolí Českých Budějovic spočívá v možnosti zakoupení si předplatní (přestupní) jízdenky na linkové autobusy vybraných smluvních dopravců a vlaky ČD na 7, 30 a 90 dní. V pozdějších fázích rozvoje je možné očekávat zavedení jednotlivých přestupních jízdenek a zásadních úprav dopravní obslužnosti, např. vytvoření přestupních uzlů autobus-vlak, odstranění souběhů a celkovému zkvalitnění nabídky dopravní obslužnosti.

 

Výhody cestování v IDS JK

  • Ušetříte – s časovou předplatní jízdenkou ušetříte na pravidelném dojíždění

  • Hned jste odbaveni – pouze ukážete řidiči či průvodčímu platnou jízdenku, nemusíte hledat drobné, čekat ve frontě u pokladen a hned nastoupíte do autobusu/vlaku

  • Máte více spojů po městě – v rámci katastru města České Budějovice budete moci využívat i linkové autobusy a vlaky ČD
  • Dostanete se rychle a pohodlně v rámci regionu – součástí IDS JK jsou také expresní vlaky v úseku Velešín – České Budějovice, na které jsou nasazeny luxusní vozy se zásuvkami. Součástí IDS JK jsou také rychlíky v úseku České Budějovice – Zliv 

Koordinátor IDS JK

Přípravu a provoz IDS JK má na starosti JIKORD, s. r. o., Jihočeský koordinátor dopravy, organizace zřizovaná Jihočeským krajem, jejíž hlavním cílem je zajištění dopravní obsluhy území Jihočeského kraje.